Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor ;

b) furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor, date necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

c) utilizează şi valorifică Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

d) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a structurilor de stare civilă din cadrul unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza judeţului Ialomiţa;

e) asigură emiterea certificatelor de stare civilă şi a cărţilor de identitate ;

f) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

g) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

h) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

i) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

 j) ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2 şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

  k) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, analizează temeinicia cererilor, precum şi a opoziţiilor făcute şi propune motivat Preşedintelui Consiliului Județean, emiterea dispozițiilor de admitere și respingere a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă;

  l) avizează prealabil transcrierea certificatelor sau a extraselor multilingve de stare civilă eliberate de autoritățile străine;

   m) avizează prealabil rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora;

    n) avizează conform referatul privind înregistrarea tardivă a nașterii, în condițiile prevăzute de lege;

    o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.