DATE DE CONTACT:                      Municipiul Slobozia,  B-dul Cosminului, nr. 2, bl. I.7, jud. Ialomiţa

Tel/Fax: 0243 233790; Tel : 0243 233791; E-mail: dep@yahoo.ro

PERSOANĂ DE CONTACT:           BOZI ELENA- director executiv

LOCALITĂŢI ARONDATE :

Albeşti, Amara, Andrăşeşti, Bucu, Bueşti, Ciulniţa, Cosîmbeşti,Gheorghe  Doja, Gheorghe Lazăr, Griviţa, Mărculeşti, Miloşeşti, Ograda, Perieţi, Reviga, Sălcioara, Scînteia, Slobozia, Traian

PROGRAM DE LUCRU   :

luni -miercuri:     08,00 – 16,30

joi:                             08,00 – 18,30

vineri:                      08,00 – 14,00