DATE DE CONTACT:               Municipiul Feteşti, Str. Călăraşi, nr.595, bloc CF3, sc.  D, parter,jud. Ialomiţa

                                      Tel/Fax: 0243/361133

PERSOANĂ DE CONTACT:    APOSTOL VERGILIA – şef serviciu

LOCALITĂŢI ARONDATE : Borduşani, Făcăeni,  Feteşti, Movila, Stelnica, Vlădeni

PROGRAM DE LUCRU   :

luni -miercuri: 08,00 – 16,30

joi:                         08,00 – 18,30

vineri:                  08,00 – 14,00