DOCUMENTE NECESARE:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;

Clic aici pentru descarcarea cererii ANEXA 11 – Atentie: se listeaza fata-verso

– certificatul de naştere, original şi copie;

 – actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

 – documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

 – certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul de divorț / hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;

 – chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredințat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinți, locuiește statornic la celălalt părinte, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuiește statornic.

Declarația prevăzută poate fi dată la ghișeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar în situațiile în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.