Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor cetăţenilor români în străinătate.

Documentul este eliberat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în baza Ordonanţei Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice  centrale şi locale cu modificările şi completările uletrioare.

Acte necesare:

–       act de identitate ( original şi fotocopie sau xerocopie);

–       cererea pentru eliberarea certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor

Clic aici pentru descarcarea cererii

Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la sediul Direcției Județe pentru Evidența Persoanelor Ialomița, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Procura specială este  autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate  în care se precizează  explicit faptul că mandatarul poate solicita certificatul de atestare a domiciliului şi cetăţeniei române, în original.