Evidenta persoanelor

Anexa 11 din HG 13752006 – Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Anexa 12 – Declaratie luare in spatiu

Anexa 13 – Declaratie luare in spatiu prin mandatar

Anexa 14 – Declaratie domiciliu

Anexa 15 – Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciuliului din strainatate in Romania

Anexa 18 – Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania

Anexa 19 – Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

Certificat de atestare a domiciliului si cetateniei romane