ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE   EVIDENŢĂ A PERSOANELOR IALOMIŢA

B-dul Chimiei, Nr.13, Municipiul Slobozia, Cod 92.00.63, Judeţul Ialomiţa Tel: 0243/235117; Fax 0243/235119

e-mail:djepil@gmail.com

INFORMARE

        La data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

         În aplicarea Regulamentului UE nr. 679/216, la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, prin Dispoziție a Directorului Executiv, a fost desemnat   responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

         În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, sunt furnizate următoarele categorii de informații:

Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal

M.A.I. -Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București

Adresă: mun. București, str. Obcina Mare, nr. 2, sector 6;

Telefon: 021-440.27.70, 021-440.24.40, 021-413.54.42;

Fax: 021-413.50.49;

E-mail: depabd@mai.gov.ro

Web: http://depabd.mai.gov.ro

Identitatea și datele de contact ale reprezentantului operatorului de date cu caracter personal

Direcția Județenă de Evidență a Persoanelor Ialomița

Adresa: mun. Slobozia, b-dul. Chimiei, nr. 13, jud. Ialomița;

Telefon: 0243-235.117;

Fax: 0243-235.119;

E-mail: djepil@gmail.com

Identitatea și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Consilier Nicu-Orășanu Ramona-Daniela

Adresa: mun. Slobozia, b-dul. Chimiei, nr. 13, jud. Ialomița;

Telefon: 0243-235.117;

Fax: 0243-235.119;

E-mail: djepil@gmail.com

Scopul și interesul legitim în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

  • Aplicarea următoarelor prevederi legale în materie de evidență a persoanelor și stare civilă:

– O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

– O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

– Alte acte normative cu incidență în domeniul de activitate.

  • Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară, în scopul interesului legitim ce derivă din prevederile legale susmenționate, în mod exemplificativ și nu limitativ.

       Destinatarii datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuți de lege, cât și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal pe baza consimțământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligați să folosească datele cu caracter personal numai în scopul stabilit și să asigure protecția acestora, în condițiile legii.

      Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal – Permanent.

Autoritatea de supraveghere competentă

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: mun. București, bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1;

Telefon; 031-805.92.11, 031-805.92.12;

Fax: 031-805.92.20;

E-mail; anspdcp@dataprotection.ro

Web: www.dataprotection.ro